Насловна Производи


.

СТАНДАРД
 
Топловодни електрични системи за греење
 
 

СТАНДАРД серијата топловодни електрични системи за греење се одликува со совршен изглед, квалитет и дизајн.Тие се со моќност од 6 kW до 36 kW и имаат тристепен (капиларен или дигитален) регулационен термостат, кој ги вклучува и исклучува степенасто греjачите во зависност од постигнатата температура. Со тоа се постигнува намалување на потрошувачката не електрична енергија и оптеретување на електричните инсталации. Контакторите можат да бидат од тип VALCO, RADE KONCAR или пак solid state релеи  во зависност од побарувањето на купувачот. 

СТАНДАРД серијата претставува универзално решение како за потребите на монтажерите, така и за потребите на купувачите.

 

 

tehnicki karakteristiki

 

.

 
Copyright © 2019 Ales. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.