Насловна Референтна Листа
Print E-mail


.

Referentna lista

 • ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

              - Изработка на електрични инсталации и разводни ормари за фонтани

 • УНИВЕРЗАЛНА САЛА-СКОПЈЕ

             - Изработка на електрични инсталации и разводни ормари за фонтани

 • T-MOBILE и T-HOME

             - Изработка на проектна документација за фаза електрика за продажни салони Т-mobile и T-home низ цела Македонија

 • МАКПЕТРОЛ

             - Изработка на проектна документација за фаза електрика за бензински пумпи

 • КАТАСТАР-СКОПЈЕ

             - Изработка на разводни ормари

 • HI-TECH Corp. 

             - Изработка на разводни ормари

 • ОЛИМПИСКИ БАЗЕН-СКОПЈЕ

             - Изработка на разводни ормари

             - Промени во трафостаница

             - Изработка на топловодни електрични системи за греење од 120 кW

             - Изработка на топловодни електрични системи за греење за секој локал

 •  BATO & DIVAJN

             - Изработка на проектна документација за фаза електрика

             - Изведба на електрични инсталации за административна зграда

             - Изведба на електрични инсталации за производствен погон

 • ДАБАР

            - Изведба на електрични инсталации за станбена зграда

 • ВАРУС

             - Изведба на електрични инсталации

             - Изработка на разводни ормари

 • БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС

             - Изработка на разводни ормари

 • ГАЗЕЛА

             - Изведба на електрични инсталации

             - Изработка на разводни ормари

 • ФРОТИРКА

             - Изведба на електрични инсталации

             - Изработка на топловоден електричен систем за греење 153 кW

             - Изработка на канален грејач 72 кW

 • БАЗЕН КАРПОШ-СКОПЈЕ 

             - Изработка на топловоден електричен систем за греење 36 кW

 • TЦ СОРАВИЈА

             - Изработка на топловоден електричен систем за греење 60 кW

 • КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ-СКОПЈЕ

             - Изработка на топловоден електричен систем за греење 42 кW

 • ПРИВАТЕН ФАКУЛТЕТ-ОХРИД

             - Изработка на топловоден електричен систем за греење 120 кW

 • КРАТЕР

             - Изработка на топловоден електричен систем за греење 162 кW

 • МАКЕДОНСКО ВИРТУЕЛНО ЕТНО СЕЛО

             - Изработка на топловодни електрични системи за греење

 • ТРЕСКА ВИНИЦА MEBEL TRADE & ФАКУЛТЕТ ЗА ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР/УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ

             - Изработка на разводен ормар и PLC&SCADA решение за машина за сечење на дрва

 • ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ/УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ

             - Изведба на електрични инсталации

 • ГРАДЕЖЕН ФАКЛУТЕТ/УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ

             - Изведба на електрични инсталации

 • КАТНА ГАРАЖА "СУДСКА ПАЛАТА"

             - Изработка на разводен ормар за противпожарна хидрантска инсталација

 • КАТНА ГАРАЖА НА УЛ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ

             - Изведба на дел од електрични инсталации

 • ОХРИДСКА БАНКА

             - Изработка на топловоден електричен систем за греење 100 кW

 • СТАНБЕНА ЗГРАДА И ПРОИЗВОДЕН ПОГОН "БЛАЖЕВСКИ"

             - Изработка на топловодни електрични системи за греење

             - Изведба на електрични инсталации

 • СЛОВЕНИЈАЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ

             - Изведба на електрични инсталации

             - Изработка на разводни ормари

 • АКВА ДЕЈОН 

             - Изработка на проектна документација за фаза електрика

             - Изведба на електрични инсталации

             - Изработка на разводни ормари

 • СТАНБЕНА ЗГРАДА "TRIM&LUM"

             - Изработка на топловодни електрични системи за греење

 • СТАНБЕНА ЗГРАДА "СТЕМИТ"

             - Изработка на топловодни електрични системи за греење

 • СТАНБЕНА ЗГРАДА НА УЛ. "ВОЈВОДА ВАСИЛ ЧАКАЛАРОВ"

             - Изработка на топловодни електрични системи за греење

 • ФРАНЦУСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ

             - Изведба на електрични инсталации

 • СТАНИЦА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНА ВОДА ЗА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ

             - Изработка на разводен ормар

 • LEORON PROFESSIONAL DEVELOPMENT INSTITUTE

             - Изработка на топловоден електричен систем за греење 108 kW

             - Изработка на топловоден електричен систем за греење 2х24 kW

.

 
Copyright © 2020 Ales. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.